TimeToGo

Two thousand years ago Jesus commanded us to go.

Now it’s your TimeToGo.

 
Er du klar for et eventyr med Gud?
Ønsker du et verdensbilde som er på linje med hvordan Han ser det?
Ønsker du en tro som er bygd på erfaring og ikke bare på teori?
Hvis svaret ditt er JA til noen av disse spørsmålene, så er TimeToGo noe for DEG!

Hovedbilde TimeToGo
TimeToGo er en fem måneders misjonsskole som kombinerer klasseromsundervisning med praktisk erfaring gjennom teamarbeid der vi ønsker nå ut (Outreach). Målet er å inspirere og utruste troende til å følge Gud i Hans planer for Norge og resten av verden. Tidligere har TimeToGo kun eksistert i Hemsedal, der ett team har bodd sammen, bygd fellesskap og bidratt i lokalsamfunnet. I januar 2018 vil TimeToGo utvides med en større og bredere visjon, som også omfatter flere steder ni verden.

 
Vårt ønske er at du skal:

• Erfare Guds hjerte for andre folkegrupper.

• Inspirer deg til å nå de unådde.

• Utruste deg til å gi videre.

• Istandsette deg til tjeneste, der DHÅ får lede.

 
NÅR?

-Del I: Undervisning (ca 5 uker):    2.jan 2018 – 2.feb 2018                Sted: KRIK Høyfjellssenter

-Del II: Outreach (ca 4 mnd):         7.feb 2018 – 27.mai 2018             Sted: Enten Afrika, Midtøsten, Nord-Norge eller Hemsedal

-Del III: Debrief (ca 1 uke):            28.mai 2018 – 1.juni 2018             Sted: KRIK Høyfjellssenter

 
I løpet av de første 5 ukene bygges fellesskapet, samtidig som deltakerne lærer om Guds kjærlighet for alle nasjoner og 2702161578_d5db279951_bkulturer, Hans utfordring til de troende, og hvordan den enkelte av oss kan være en del av Hans agenda med å velsigne alle mennesker.

 
Uke 1: DU – Forstå din rolle i Guds universelle plan
Uke 2: GUD – Forstå Guds hjerte for mennesker og nasjoner
Uke 3: MISJON – Forstå Guds kall og utfordring til alle troende
Uke 4: VERDEN – Forstå andre kulturer og hvordan opptre i møte med dem
Uke 5: STRATEGI – Forstå hvordan bringe evangeliet til nasjonene

 
Etter å ha fulgt disse undervisningsukene, vil studentene deretter dra på en 4 mnd Outreach til utlandet eller i Norge. Oppgavene vil variere ut i fra hvor de reiser, men ofte vil de bl.a. bestå av lokalt ungdomsarbeid, leirarbeid, engasjement på barnehjem, engelsk undervisning, gi mat og omsorg til hjemløse og trengende.

 
Studentene vil søke seg til ett av disse stedene: Afrika (Tanzania), Midtøsten (Jordan) eller Hemsedal. Hvert team vil utvikle en ukeplan som inkluderer bønn og tilbedelse, bibelstudier og fellesskap. Hemsedals-teamet kommer til å bo på BaseCamp 3:16, som ligger 5 km fra KRIK Høyfjellssenter. De andre teamene vil få tilrettelagt kost og losji på de stedene de kommer.

 
HVA SKAL DELTAKERNE GJØR?
Basert på behovene lokalt, team- medlemmenes evner/ tjenestegaver, og hvordan Gud leder, vil hvert enkelt team stake ut sin egen kurs. I hovedsak er likevel dette tjeneste mulighetene ved de ulike stedene:

 

Arusha, Tanzania: Undervise barn, disippelgjøre skole-lærere, omsorg for foreldreløse, gi mat til fattige, preke på landsbygda, sportsaktiviteter for ungdom, bygge hus, bidra ved medisinske klinikker.

Amman, Jordan: Krise-omsorg for syriske flyktninger, omsorg for foreldreløse, gi mat til fattige, undervise i engelsk, barne-leirer, og bidra ved medisinske klinikker.

Hemsedal, Norge: Barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant flyktninger, omsorg for eldre, leir-arbeid for barn og ungdom, div prosjekt i lokalsamfunnet, tett tilknytning til KRIK Høyfjellssenter.

 

Søknadsskjema til TimeToGo 2018 finner du her

 
HVEM KAN SØKE?
Deltakerne må ha fullført fjellbibelskolekurset TimeOut, eller en av Ungdom i Oppdrags DTSer eller lignende skoler. Søkere vil bli vurdert individuelt. Ta kontakt hvis du lurer på noe ang dine kvalifikasjoner. Søknadsskjema til TimeToGo finner du her.

 
HVOR MYE VIL DET KOSTE?
KURSAVGIFT:

• 41 400,- for deltakere til Tanzania eller Jordan (priser inkluderer undervisning, transport, kost og losji)

• 23 800,- for Hemsedals-teamet (prisen inkluderer både kost og losji de først fem ukene, samt husleie i outreach-preioder)
Hemsedals-teamet blir anbefalt å skaffe seg opp til 50% jobb i bygda som en del av tjenesten. Dette vil både bidra til å bygge relasjoner i bygda og finansiere teamtiden.

PÅMELDINGSAVGIFT: 2500,- (i tillegg). Refunderes ikke ved avbestilling.