TimeToGo

to_banner

 

Two thousand years ago Jesus commanded us to go.

Now it’s your TimeToGo.

 
Er du klar for et eventyr med Gud?
Ønsker du et verdensbilde som er mer slik Han ser det?
Ønsker du en tro som er mer bygd på erfaring og ikke bare på teori?
Ønsker du å lære hvordan leve et liv etter Guds hensikt?
Hvis svaret ditt er JA til noen av disse spørsmålene, så er TimeToGo noe for DEG!

 
TimeToGo er en misjonsskole som kombinerer klasseromsundervisning med muligheten for praktisk erfaring gjennom pexels-photo-287240.jpgteamarbeid der vi ønsker å nå ut (Outreach). Målet er å inspirere og utruste studentene til å følge Jesus i Hans planer for Norge og resten av verden. Vi tror at når studentene erfarer å leve misjonalt i andre kulturer, blir de utrustet og inspirert til også å leve på denne måten i sin egen kultur—enten det er i Norge eller andre steder i verden.

 
Tidligere har TimeToGo kun eksistert i Hemsedal, der ett team har bodd sammen, bygd fellesskap og bidratt i lokalsamfunnet. Nå har TimeToGo blitt utvided med en større og bredere visjon, der vi ønsker å nå ut til flere steder i Norge og andre nasjoner.

 
Vårt ønske er at du skal:

• Erfare Guds hjerte for andre folkegrupper.

• Bli inspirert til å nå de unådde.

• Bli utruste til å gi videre.

• Lære hvordan leve misjonalt.

• Istandsette til tjeneste, der DHÅ får lede.

 
NÅR?

-Del I: Undervisning (5 uker):    2.jan 2019 – 1.feb 2019                Sted: KRIK Høyfjellssenter

-Del II: Outreach (3 mnd):         7.feb 2019 – 22.apr 2019             Sted: Enten Afrika eller Midtøsten

-Del III: Debrief (1 uke):            23.–26.apr 2019                           Sted: KRIK Høyfjellssenter

 
I løpet av de første 5 ukene bygges fellesskapet, samtidig som deltakerne lærer om Guds kjærlighet for alle nasjoner og TimeToGo-Tanzania2.jpgkulturer, Hans utfordring til oss som tror, og hvordan den enkelte av oss kan være en del av Hans agenda med å velsigne alle mennesker.

 
Uke 1: DU – Forstå din rolle i Guds universelle plan
Uke 2: GUD – Forstå Guds hjerte for mennesker og nasjoner
Uke 3: MISJON – Forstå Guds kall og utfordring til alle etterfølgere av Jesus
Uke 4: VERDEN – Forstå andre kulturer og hvordan opptre i møte med dem
Uke 5: STRATEGI – Forstå hvordan bringe evangeliet til alle mennesker og folkeslag

 
Etter å ha fulgt disse undervisningsukene, har studentene mulighet til å dra på en 3 mnd Outreach. Oppgavene vil variere ut i fra hvor de reiser, men ofte vil de bl.a. bestå av engelsk undervisning, lokalt ungdomsarbeid, leirarbeid, engasjement på barnehjem, matutdeling og helsehjelp.

 
I 2019 kan studentene søke seg til ett av disse stedene: Afrika (Tanzania) eller Midtøsten (Jordan). Hvert team vil utvikle en ukeplan som inkluderer bønn og tilbedelse, bibelstudier og fellesskap.

 
NB! Outreach er valgfritt, men vi oppfordrer til det.

 
HVA SKAL DELTAKERNE GJØR?
Basert på behovene lokalt, team- medlemmenes evner/tjenestegaver, og hvordan Gud leder, vil hvert enkelt team Women_refugees_from_Syria_at_a_clinic_in_Jordan_9613479675.jpgstake ut sin egen kurs, samtidig som de lærer av og tjener i den lokale kirken/organisasjonen på stedet.

 
I hovedsak vil dette være tjenestemulighetene ved de ulike stedene:

Arusha, Tanzania: Gjennom de tre månedene vil studentene være med i det lokale arbeidet med varierende prosjekter som inkluderer sportsaktiviteter for ungdom, undervise barn, disippelgjøre skole-lærere, omsorg for foreldreløse, matutdeling, preke på landsbygda og bygge hus. Kvalifiserte studenter kan også være med på månedlige helseklinikker.

Amman, Jordan: De første to månedene vil deltakerne bygge relasjoner samtidig som de bidrar på et lokalt engelsk skolesenter for voksne Jordanere. Iløpet av denne tiden har de også mulighet til å hjelpe til med f.eks barnearbeid, kvinnearbeid, kaféer, praktisk arbeid (som f.eks byggeprosjekter) og lignende. Deretter vil teamet reise rundt i Jordan og besøke andre steder og misjonærer og lære av disse. De siste to ukene vil de jobbe med en lokal organisasjon som driver krisehjelp til syriske flyktninger, der deltakerne vil få forskjellige oppgaver.

 

Søknadsskjema til TimeToGo finner du her

 
HVEM KAN SØKE?
Deltakerne må ha fullført fjellbibelskolekurset TimeOut, eller en av Ungdom i Oppdrags DTSer eller lignende skoler. Søkere vil bli vurdert individuelt. Ta kontakt hvis du lurer på noe ang dine kvalifikasjoner. Søknadsskjema til TimeToGo finner du her.

 
HVOR MYE VIL DET KOSTE?
KURSAVGIFT:

• 12 000,- for de første fem ukene med undervisning i Hemsedal.

• 26 500,- (i tillegg) for 3 mnd Outreach til Tanzania eller Jordan + en uke debrief i Hemsedal. (Prisen inkluderer transport, kost og losji. Prisen inkluderer ikke visa, vaksinasjon, reiseforsikring eller ekstra sightseeing/turer.)

PÅMELDINGSAVGIFT: 3 000,- (i tillegg) Refunderes ikke ved avmelding.

 

Torben

Torben Brandt (31)

TimeToGo i Jordan har vært en kjempesterk erfaring! Jeg fikk se hva Gud gjør i det store bilde, at han er svært aktiv også i denne regionen, og fikk vært med på noe som er mye større enn meg selv. Jeg ble på mange måter utfordret og har vokst for livet. Misjon og å gjøre disipelgjørende-disipeler er så mye mer enn å dra ti langtvekistan, det er en hverdaglig livsstil og et mindset som en hver troende disipel er kallt til å leve ut der hvor han er! Det betyr å se verden gjenomm anderledes og nye briller!

2018-03-17-11.50.25-cropped-1