Hva tror vi?

Vi tror på Bibelen som viser oss

  • at Gud er den ene og treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig Ånd,
  • at Jesus Kristus er Guds sønn,
  • at mennesket ble skapt i Guds bilde og til fellesskap med han,
  • at selv om alle mennesker har syndet og falt utenfor Guds herlighet, så har Gud gjort frelsen tilgjengelig ved Jesu død på korset og Hans oppstandelse fra de døde,
  • at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst og ha evig liv ved troen på Jesus.