Visjon

Vi ønsker å inspirere og utruste unge mennesker til å kjenne Jesus og følge Ham!

 

Målsetting for Fjellbibelskolen

 1. UTføre Jesu oppdrag om å gjøre mennesker til Hans disipler
 2. Se Gud UTgjøre en forskjell i menneskers liv
 3. UTdype Bibelens livsforvandlende budskap, dens sammenhenger, og Guds sannheter om hvem vi er i Kristus og at Han er i oss.
 4. Se mennesker UTvikle sin relasjon til Gud som sin Far og Skaper, Jesus som Frelser og Herre og Den Hellige Ånd som Åpenbarer og Veileder.
 5. UTveksle erfaringer om vår levende og virksomme Gud på tvers av kirkesamfunn.
 6. UTforske livets kontraster og ivareta balansen mellom aktivitet og hvile, action og stillhet, fellesskap og solotid, fest og faste, undervisning og egenrefleksjon, å motta og å gi.
 7. UTfordre og ivareta hele mennesket med kropp, sjel og ånd.
 8. Inspirere til UTfoldelse i skaperverket.
 9. UTfordre til å leve og dele ærlige liv.
 10. UTruste til tjeneste med de gaver og talenter den enkelte har og blir gitt
 11. UTbre evangeliet i Hemsedal, Norge og like til verdens ende.